Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
26.01.2018 •

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

 

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Wychowawcy...

 

W roku 2018 w dniu 6 lutego będziemy obchodzić „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Hasło przewodnie tegorocznej kampanii jest bardzo wymowne i jednoznaczne. Szacunek to pojęcie zawierające wiele treści. Stanowi cenną, ale i pragmatyczną wartość w budowaniu kultury zaufania i tolerancji w społeczeństwie. Codziennie zarówno media jak i nasza przestrzeń życiowa dostarczają nam informacji o niepokojących zjawiskach w internecie, określanych mianem cyberprzemocy. Tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają na celu odkreślenie jak ważny jest szacunek do świata, innych ludzi i samego siebie (ochrona naszej prywatności, reputacji). Należy pamiętać, że internet aktualnie stanowi przestrzeń, którą dzieci, młodzież wykorzystują do kontaktów, komunikacji, która powinna być oparta o szacunek dla drugiej strony.

 

W związku z powyższym zachęcamy Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców do rozmów z Dziećmi i Młodzieżą na temat bezpiecznego korzystania z przestrzeni, jaką stanowi internet. Zachęcamy do organizacji zajęć edukacyjnych o charakterze warsztatowym, przygotowanie happeningów, konkursów, wystaw, gazetek szkolnych i klasowych w ramach prowadzonej działalności wychowawczo-profilaktycznej w szkołach i placówkach. Pamiętajmy, że świadomość wpływającą na postawy kształtujemy od najmłodszych lat, nie pomijajmy w działaniach najmłodszych użytkowników internetu.

 

Proponujemy wykorzystanie min. materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/…/bezpieczenstwo-uczniow-w-sieci-ko…/ oraz materiałów, które znajdują się na oficjalnej stronie DBI - http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html (tutaj szereg scenariuszy zajęć, materiały edukacyjne, bardzo ciekawe filmy...)

 

Wśród zbiorów naszej Biblioteki Pedagogicznej mamy pozycje przestrzegające przed zagrożeniami internetowymi, ale też poradniki dla rodziców nt. wychowania "cyfrowych dzieci", czy książki metodyczne dla nauczycieli wspomagające kształtowanie właściwych nawyków korzystania z internetu i zasobów medialnych. Jednocześnie podkreślamy, że z zasobów biblioteki mogą skorzystać nie tylko nauczyciele i wychowawcy, ale również rodzice.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Proponowana literatura dostępna w naszej bibliotece:

 

 • Cyfrowi rodzice: dzieci w sieci: jak być czujnym, a nie przeczulonym /Yalda T. Kraków: IUVI, 2016.
 • Smartfon i tablet w dziecięcych rękach /Hussein Bougsiaa, Małgorzata Cackowska, Lucyna Kopciewicz, Tomasz Nowicki. -- Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016
 • Wychowanie w praktyce szkolnej: scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej /redakcja naukowa Teresa Zubrzycka-Maciąg. Warszawa: Difin, 2016. Tutaj m.in.: „Z internetem za pan brat” – jak mądrze korzystać z sieci / Magda Flisiak, Paulina Gajewska. „Jesteśmy kulturalni” – zasady dobrego wychowania / Agnieszka Antonik, Aida Kosmowska. „Co jest dla nas ważne” – wprowadzenie w świat wartości / Izabela Łącka, Joanna Kiszka
 • Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych: aspekty teoretyczne i empiryczne /Anna Andrzejewska. Warszawa: Difin, 2014. Tutaj m.in.: Charakterystyka wybranych portali społecznościowych. Aktywność dzieci i młodzieży na portalach społecznościowych. Związki w sieci. Specyfika gier komputerowych. Uzależnienia od mediów cyfrowych.
 • Dzieci konsoli: uzależnienie od gier /Hilarie Cash, Kim McDaniel. Poznań: Media Rodzina, 2014. Książka definiuje, jak gry oddziałują na rozwój dziecka, jakie gry są odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych, co robić, gdy dziecko zbyt długo przesiaduje przed komputerem, kiedy powiedzieć "Dość!" i dlaczego.
 • Internet: daj się złapać w sieć! /Maria Sokół, Piotr Rajca. Wyd. 5. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2014
 • Jak znaleźć okno na wirtualny świat?, jak wyszukiwać potrzebne informacje?, jak działają serwisy społecznościowe?
 • Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości: przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach /Stanisław Kozak. Warszawa: Difin, 2014. Tutaj m.in.: Edukacja cyfrowa dzieci i młodzieży we współczesnych szkołach. Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach w zakresie cyberprzemocy w Internecie i bezpieczeństwa psychologicznego oraz prawnego. Internetoholizm. Komunikowanie się dzieci i młodzieży w Internecie – od pokusy do hikikomori, choroby cywilizacyjnej na świecie.
 • Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji /red. Sergo Kuruliszwili. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. Tutaj m.in.: Maria Trzcińska-Król: Media i cyberprzestrzeń. Media. Wirtualny świat. Uzależnienia. Hazard. Agresja elektroniczna. Cyberprzestępstwa. Cyberterroryzm. Anna Róża Makaruk: Psychologiczne aspekty użytkowania Internetu. Wprowadzenie. Uzależnienie od Internetu – fazy i kategorie. Erotomania internetowa. Hazard internetowy. Zakupy przez Internet. Gry komputerowe. Komunikacja internetowa. Poszukiwanie informacji w Internecie.
 • Patologia fonoholizmu: przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego /Stanisław Kozak. Warszawa: Difin, 2013
 • Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży /Jacek Pyżalski. Kraków Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2012
 • Koniec epoki kredy: [YouTube, Facebook, blogi, Wiki w klasie] /Aleksandra Pezda. Warszawa: Agora, 2011
 • Patologie komunikowania w Internecie: zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży /Stanisław Kozak. Warszawa: Difin, 2011
 • Uzależnienia od internetu / Nina Ogińska-Bulik, Paweł Majchrzak Łódź Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2011
 • YouTube: wideo online a kultura uczestnictwa /Jean Burgess, Joshua. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
 • Zabójca w dziecinnym pokoju :przemoc i gry komputerowe /Thomas Feibel ; tł. Anna Malinow. -- Warszawa : "Pax", 2006
 
...i wiele artykułów w czasopismach, kilka filmów i programów multimedialnych...

 

Zapraszamy !

« powrót
 • Godziny
 • Ankieta
 • IBUK libra
 • Katalog on-line
 • Nowości wydawnicze
 • WSPOMAGANIE
 • SWS TIK
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • Facebook
 • Blog

Newsletter