Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
14.11.2013 •
al •

 

 

Sieć Dyrektorów szkół i placówek - pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły

 

Koordyntor sieci - Maria Węglowska-Wojt  e-mail: maria.wojt@o2.pl,  

 

O sieci - to  zespół  dyrektorów placówek powiatu średzkiego współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych wspartych wiedzą i doświadczeniem uczestników sieci i ekspertów zewnętrznych.

 

Więcej o sieci

 


 

Sieć pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Koordynator - Halina Sikora-Grabowska,  e-mail – halina.sikora.grabowska@powiat-sredzki.pl

 

O sieci - to zespół nauczycieli wychowawców, psychologów/pedagogów szkolnych, którzy pracują w szkołach/przedszkolach na terenie powiatu średzkiego. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych wspartych wiedzą i doświadczeniem uczestników sieci i ekspertów zewnętrznych.

 

Więcej o sieci

 


 

Sieć współpracy i samokształcenia -  praca z nowoczesnymi technologiami TIK

 

Koordynator - Magdalena Małyga; e-mail mmalyga@wp.pl

 

O sieci -  to zespół nauczycieli różnych specjalności, których celem jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych wspartych wiedzą i doświadczeniem uczestników sieci i ekspertów zewnętrznych w szeroko pojętym zakresie stosowania TIK w nauczaniu.

 

 
 

 

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

 

Koordynator - Małgorzata Przesławska; e-mail g.przeslawska@wp.pl

 

O siecito zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ( matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia i przyroda) którzy pracują w szkołach na terenie powiatu średzkiego. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się wiedzą, pomysłami, doświadczeniem zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań  w ramach pracy sieci wspartych wiedzą i doświadczeniem uczestników sieci i ekspertów zewnętrznych. 
 
Więcej o sieci
 

 

 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów humanistycznych

 

Koordynator - Ilona Pietrzak; e-mail ilonapi1@wp.pl

 

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w sali dydaktycznej PORE ul. Wrocławska 10, 08.01.2014r. godz. 15.00.

 

Więcej o sieci
 
 
 • Godziny
 • Katalog on-line
 • Zakup
 • WSPOMAGANIE
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • SWS TIK
 • Nowości wydawnicze
 • Facebook
 • Blog

Newsletter