Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
25.01.2023 •

Konkurs „Bezpieczny w Internecie”

 Uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu naszego powiatu zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Bezpieczny w Internecie”
 
 
------------------------------------------------------------------------
 
REGULAMIN KONKURSU
 
Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
Organizatorami konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Środzie Śląskiej, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Wincentego Witosa w Środzie Śląskiej.
 
Celem konkursu jest:
  - inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu młodzieży do zasobów internetowych,
  - zaznajamianie z problematyką bezpieczeństwa online,
  - promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.
 
1. Konkurs trwa we wszystkich szkołach równolegle od 7 lutego 2023 r. do 1 marca 2023 r.
2. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z terenu powiatu średzkiego.
3. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi do 30 pytań testowych, na co przeznaczone jest 45 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne. Do każdego pytania w teście podane są 3 odpowiedzi od A do C. Każde pytanie ma co najmniej jedną poprawną odpowiedź. Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Na każde pytanie należy udzielić odpowiedzi.
4. Etap szkolny:
  a. 7.02.2023, godz. 10.50 - rozwiązywanie testu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w Internecie (w razie dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zaplanują drugą turę w godzinie 11.50)
  b. zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia 1.02.2023 - w PZS nr 1 u Pani Małgorzaty Morawskiej, w PZS nr 2 u Pani Magdaleny Małygi
  c. wyniki etapu szkolnego zostaną ogłoszone 8.02.2023 poprzez dziennik elektroniczny szkół biorących udział w konkursie.
5. Etap powiatowy:
  a. odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Środzie Śląskiej 1.03.2023 o godz. 11.45
  b. w etapie powiatowym mają prawo wziąć udział 3 osoby, które uzyskały największą ilość punktów w poszczególnych etapach szkolnych
  c. wyniki oraz wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po konkursie
6. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
 
 
 
« powrót
 • Konkurs
 • Godziny
 • Katalog on-line
 • Zakup
 • WSPOMAGANIE
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • SWS TIK
 • Nowości wydawnicze
 • Facebook
 • Blog

Newsletter