Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
01.12.2015 •
 
 
Sieć Współpracy i Samokształcenia
Nauczycieli Bibliotekarzy
 
 

 
W ramach działania sieci nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych z terenu naszego powiatu cyklicznie spotykają się w Bibliotece Pedagogicznej. Wzajemna wymiana doświadczeń oraz uczestnictwo w różnorodnych i ciekawych spotkaniach metodycznych pomagają w codziennej pracy bibliotecznej.
 
Kordynator sieci: Magdalena Małyga, biblioteka.pedagogiczna@powiat-sredzki.pl
 

 
Nadchodzące wydarzenia:
 
 

 
 

 
Planowane spotkania:

 
„Biblioteka w sieci i mediach społecznościowych - informacja i promocja” - 9.01.2019, godz. 11.00
„Zarządzanie czasem - techniki dla nauczyciela bibliotekarza” - 22.05.2019, godz. 11.00
 
 
 
 

 
Kronika prac sieci:
 
 
8.06.2018 - IV etap konkursu "Powiatowy Mistrz Pięknego Czytania"
 
* * * * *
 
16.05.2018  - „Ewaluacja w bibliotece szkolnej”
 
* * * * *
 
22.11.2017 - „Standardy pracy biblioteki szkolnej drogą do podniesienia jakości nauczania”
Uczestnicy dyskutowali nt. standardów pracy biblioteki szkolnej przedstawionych przez IFLA w drugiej edycji „School Library Guidelines” w kontekście standardów polskich opracowanych przez zespół nauczycieli bibliotekarzy zrzeszonych w ZNP, TNBSP i SBP w 2010r. 
Spotkanie przygotowałą i przeprowadziła Magdalena Małyga z Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej.
 
 
* * * * *
 
9.05.2017 - "Nauczyciel i bibliotekarz jako (nie)świadomy biblioterapeuta"
Omówiono organizację środowiska do pracy z książką, zaprezentowano metodę dialogu jako wartościowy sposób na pracę z tekstem literackim, zaprezentowano fragmenty powieści, wiersze, opowiadania do czytania dzieciom i młodzieży. W trakcie dyskusji uczestnicy przedstawiali i komentowali własne doświadczenia w związku z byciem biblioterapeutą, wymieniali się doświadczeniami, polecali sobie literaturę.
Szkolenie przeprowadziła Pani Urszula Tobolska z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.
 
* * * * *

1.03.2017 - "Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw poprzez literaturę"

Zaproponowano różne metody i sposoby uczenia o wartościach w szkole. Omówiono literaturę wspierającą przygotowanie do zajęć z tego tematu oraz zaprezentowano filmy edykacyjne promujące pozytywne wartości. Uczestnicy wymienili się materiałami używanymi na zajęciach w swoich szkołach.

Szkolenie przeprowadziła Pani Magdalena Małyga z Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej.

 
* * * * *

14.12.2016 - "Gawęda o książkach - magia i moc słów”

 
* * * * *

5.10.2016 - "Jak zachęcić do czytania - zrób to inaczej"

 * * * * *
 
8 maja - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
 
* * * * *
 
23.03.2016r. odbyły się warsztaty metodyczne " Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów". Spotkanie poprowadziła mgr Julita Kruszka - nauczyciel-bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Górze.
* * * * *
 
 24.02.2016 - warsztaty komputerowe:  „Moja książka - nie książka. Popularyzacja wykorzystania TIK w rozbudzaniu czytelniczych zainteresowań uczniów”. Zajęcia poprowadziła nauczycielka-bibliotekarka DBP we Wrocławiu p. Aleksandra Nalazak.
 
* * * * *
 
17.12.2015 - warsztaty metodyczne: "Bezpłatne podręczniki – realizacja zadania przez biblioteki szkolne" - zajęcia poprowadziła nauczyciel konsultant ODN w Zielonej Górze Barbara Dobryniewska.
 
* * * * *
 

28 października 2015r. - w związku z wydarzeniem "Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, hasło roku 2015: „Biblioteki szkolne rządzą!" - odbyło się spotkanie poświęcone realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 przez szkoły - „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.

 

Ze względu na ochronę własności materiałów przygotowywanych przez osoby prowadzące - prezentacje itp. ze spotkań dostępne są na platformie Fronter (nauczycieli , którzy nie uczestniczyli w spotkaniu prosimy o kontakt - zostanie im udostępniony dostęp).
 • Godziny
 • Ankieta
 • IBUK libra
 • Katalog on-line
 • Nowości wydawnicze
 • WSPOMAGANIE
 • SWS TIK
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • Facebook
 • Blog

Newsletter