Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
15.04.2015 •
 
 
R-A-P-O-R-T-Y
 
 
Zachęcamy do lektury niezwykle ciekawych dla rozwoju i przyszłości bibliotek raportów opracowanych przez Bibliotekę Narodową oraz inne instytucje naukowe. 
Większą ilość raportów edukacyjnych, nie tylko tych dotyczących bezpośrednio bibliotek, znajdziecie na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w zakładce: Raporty edukacyjne
 
 

 
 
III.2020
 
Wstępny raport o stanie czytelnictwa w Polsce.
 
VI.2018
 
Pełne opracowanie stanu czytelnictwa na podstawie badań przeprowadzonych pod koniec 2017r.
 
 
V.2018
 
W ostatnich latach w Polsce odsetek użytkowników internetu, stanowiący około dwóch trzecich ogółu dorosłych, nie zmieniał się znacząco. Czynnikiem, który w największym stopniu decyduje o pozostawaniu offline, jest przede wszystkim starszy wiek (trzy czwarte badanych mających 65 lat i więcej nie korzysta z internetu), a w dalszej kolejności niski poziom wykształcenia. Ludzie młodzi niemal powszechnie są w sieci. Wiek nie determinuje wyłącznie obecności sieci, ale w dużym stopniu określa również sposób korzystania z internetu. Młodsi użytkownicy, zwłaszcza najmłodsi, spędzają w internecie więcej czasu niż starsi, co więcej - znaczna ich część jest połączona z siecią cały czas. Na ogół też są oni bardziej aktywni od starszych internautów w wykorzystywaniu dostępnych w sieci usług i funkcji.
 
IV.2017
 
Prezentacja przygotowana przez Bibliotekę Narodową w Warszawie
 
 
 
VI.2015
 
Raport przygotowany w Pracowni Języka Polskiego Instytutu Badań Edukacyjnych przy współpracy Biblioteki Narodowej w ramach projektu systemowego: Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacjia zaplecza badawczego.

Celem badania czytelnictwa dzieci i młodziezy była obserwacja biografii czytelniczych oraz praktykowanych sposobów czytania nastolatków, kończących dwa etapy edukacji: szkołę podstawową i gimnazjum.
W szczególności badanie dotyczyło:
-określenia przebiegu biografii czytelniczej nastolatków w różnych środowiskach społecznych oraz wskazania ich związku z praktykowanymi sposobami czytania
- rozpoznania oczekiwań i potrzeb nastoletnich czytelników związanych z lekturą książkową, wskazania czynników decydujlących o czerpaniu satysfakcji z lektury, określenia różnic w sposobach czytania spontanicznego i szkolnego oraz związanych z nimi motywacji
-określenia stosunku uczniów do lektur szkolnych, wskazania podobieństw i różnic między lektuą wynikającą z obowiązku szkolnego i wybieraną poza nim. Wskazania zmian, jakim ulega wraz z wiekiem ucznia.

 
 
IV-V.2014
 
Prezentowane wyniki są częścią projektu Polskiej Izby Książki "Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cele projektu:
- Uchwycenia trendów transformacji czytelnictwa książek oraz odbioru treści tekstowych.
- Rekonstrukcja doświadczeń respondentów związanych z czytaniem książek i innych tekstów.
- Rekonstrukcja zwyczajów czytelniczych, a także postaw i wartości związanych z czytaniem.
- Przyjrzenie się kontekstowi konsumpcji treści tekstowych.
 
   
 
IX.2013
 
Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym.
Projekt badawczy Polskiej Izby Książki we współpracy z Warszawskimi Targami Książki oraz Targami Książki w Krakowie pod patronatem Instytutu Książki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.2010
 
Przebadano trzecioklasistów z 70 gimnazjów. Wskazano rolę czytania wśród innych aktywności młodzieży, przeanalizowano wybory czytelnicze.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Godziny
 • Katalog on-line
 • Zakup
 • WSPOMAGANIE
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • SWS TIK
 • Nowości wydawnicze
 • Facebook
 • Blog

Newsletter