Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
03.04.2011 •
Magdalena Małyga •
 
Biblioteka Pedagogiczna
w Środzie Śląskiej
działa na podstawie następujących aktów prawnych:
  
 
 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.2006 Nr 97 poz. 674 z późn. zm).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. poz. 369) - tekst
 4. Statut Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu (Wrocław 2015 z późn. zm. - dostępny w BIP DBP) - tekst
 5. Statut Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej tekst
 6. Regulamin funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej - tekst
 7. Zarządzenia dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej
 
  

 
 
NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE
wyciągi z dokumentów itp.
 
 
 
2021.07.12 ------------------------------------------------------------------------------
 
REGULAMIN  
funkcjonowania
Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej
 Regulamin
Fili Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej

 

§ 3. Organem prowadzącym jest Powiat Średzki Śląski.

§ 4. Biblioteka działa w ramach Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej.

§ 5. Biblioteka obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu średzkiego.

§ 7. Biblioteka działa przez cały rok, jest placówką, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Biblioteka jest czynna w godzinach opublikowanych na stronie http://poe.powiat-sredzki.pl.

§8.  Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni i Czytelni Filii Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej mają wszyscy zainteresowani.

§ 9. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

 

Skrócone zasady korzystania ze zbiorów (wyciąg z regulaminu):

 1. Przy zapisie do biblioteki użytkownik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub inego dokumentu określonego w regulaminie oraz wypełnienia zgody na przetwarzanie danych.
 2. Wypożyczenie zbiorów możliwe jest po okazaniu karty bibliotecznej biblioteki (sieci).

 

 
 2020.05.12 ------------------------------------------------------------------------------
 
Dodatkowe regulacje
wprowadzone w zakresie korzystania z biblioteki
w okresie pandemii
(od maja 2020 do odwołania)
 
Działalność stacjonarna biblioteki dotyczy tylko wypożyczania i zwracania książek oraz materiałów bibliotecznych. Inne formy działalności biblioteki takie jak: zajęcia dydaktyczne i inne imprezy biblioteczne, korzystanie z czytelni na miejscu, ksero, centrum multimedialnego itp. zostają nadal zawieszone. 
 
Wszystkie osoby korzystające z usług biblioteki proszone są o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad:
 
 1. W bibliotece obsługiwane będą wyłącznie osoby zdrowe (bez objawów wirusowych),
 2. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby.
 3. Każdy czytelnik po wejściu do biblioteki zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 4. W bibliotece obowiązuje nakaz noszenia maseczki lub innej osłony na twarz oraz korzystanie z rękawiczek.
 5. Wszystkie zwracane książki zostaną poddane specjalnym środkom zabezpieczającym - będą przechowywane w pudle przez okres 2 tygodni i dopiero wówczas będzie można je ponownie wypożyczyć.
 
  
Uprzejmie prosimy również o przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa określonych przez GIS, MZ i MEN.
 • Godziny
 • Katalog on-line
 • Zakup
 • WSPOMAGANIE
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • SWS TIK
 • Nowości wydawnicze
 • Facebook
 • Blog

Newsletter