Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
14.11.2013 •
al •

 

Tytuł projektu: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Średzkim"

 

Cel główny projektu.

Poprawa funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Średzkim poprzez kompleksowe wsparcie 20 szkół i 4 przedszkoli (255 kobiet, 45 mężczyzn) spójne z ich potrzebami w okresie 1.09.2013-30.06.2015.

 

Cele szczegółowe

- poprawa zdolności planowania i projektowania procesu  doskonalenia

- wzrost kompetencji dyrektorów szkół/przedszkoli, które przystąpiły do  projektu w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli w obszarze doskonalenia nauczycieli i zastosowania wniosków z przeprowadzonej oceny procesu doskonalenia nauczycieli na terenie powiatu Średzkiego

- poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania w 20 szkołach i 4 przedszkolach,

- poprawa współpracy dyrektorów szkół /przedszkoli i nauczycieli Powiatu Średzkiego poprzez organizację Sieci Współpracy i Samokształcenia

 

Termin realizacji: 01.09.2013r. - 30.06.2015r.

 


 

 POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA

na rok szkolny 2013/2014 - pdf

 

RAPORT Z REALIZACJI  PPW

za rok szkolny 2013/2014 - pdf

 

-----------------------------------------------------------------------

 

POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA

na rok szkolny 2014/2015 - pdf

 

 


 

PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

z dn. 18 czerwca 2015r.

 

 


 

Projekt realizowany w ramach POKL, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie szkół

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

 • Godziny
 • Katalog on-line
 • Zakup
 • WSPOMAGANIE
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • SWS TIK
 • Nowości wydawnicze
 • Facebook
 • Blog

Newsletter