Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
14.11.2013 •
al •

  Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji realizują zadania jako zewnętrzni specjaliści. Wspierają dyrektora i radę pedagogiczną szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie, towarzysząc oraz służąc pomocą we wszystkich etapach przygotowania, realizacji i podsumowania rocznego planu wspomagania pracy szkoły/przedszkola.

  SORE ma za zadanie dokonanie diagnozy potrzeb rozwojowych placówek oświatowych biorących udział w projekcie. Dokonanie diagnozy potrzeb rozwojowych jest konieczne w celu opracowania rocznego planu wspomagania szkół i przedszkoli. W trakcie jej przeprowadzania SORE ma za zadanie współpracować z dyrektorami oraz wskazanymi przez nich nauczycielami wykorzystując metody wywiadu, ankietowania, analizy raportów z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Na podstawie tak przeprowadzonej diagnozy zostanie określona aktualna potrzeba rozwojowa szkół i przedszkoli w powiecie średzkim, a także opracowany zostanie powiatowy program wspomagania. Swoje działania SORE realizuje bezpośrednio w szkole/przedszkolu, którą wspiera.

 


Jolanta Bilińska

Ukończyłam studia na Wydziale Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego i podyplomowe Studia na Wydziale Informatyki UWr. Od 1990 roku jestem nauczycielem matematyki i informatyki w Zespole Szkół Rolniczych-(obecnie Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej). Od 2006 roku pełnię funkcję dyrektora szkoły.

 

 Roczne Programy Wspomagania - 2014/2015

 1. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące - RPW
 2. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Technikum Nr 1- RPW
 3. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1- RPW
 4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym - RPW
 5. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej - RPW
 6. Gimnazjum w Malczycach - RPW

 

 Roczne Programy Wspomagania - 2013/2014

 1. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Liceum Ogólnokształcące - RPW
 2. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Technikum Nr 1- RPW
 3. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1- RPW
 4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym- RPW
 5. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej - RPW
 6. Gimnazjum w Malczycach- RPW

  Małgorzata Czerwiec

 

Małgorzata Czerwiec – dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Środzie Śląskiej. Pedagog o specjalności resocjalizacja i profilaktyka osób niedostosowanych społecznie, oligofrenopedagog. Kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczej. Nauczyciel dyplomowany, posiadający uprawnienia
i doświadczenie w pracy z dorosłymi. Certyfikowany przez MEN lider  zmian w obszarze kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych . Doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

 Roczne Programy Wspomagania - 2014/2015 

 1. Publiczne Przedszkole w Kostomłotach - RPW
 2. Zespół  Szkół w Miękini, Publiczne Przedszkole im. Orła Białego - RPW
 3. Publiczne Przedszkole w Malczycach - RPW
 4. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Środzie Śląskiej - RPW
 5. Szkoła Podstawowa w Kostomłotach - RPW
 6. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej  - RPW


 

Roczne Programy Wspomagania - 2013/2014

 1. Publiczne Przedszkole w Kostomłotach - RPW
 2. Zespół  Szkół w Miękini, Publiczne Przedszkole im. Orła Białego - RPW
 3. Publiczne Przedszkole w Malczycach - RPW
 4. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Środzie Śląskiej - RPW
 5. Szkoła Podstawowa w Kostomłotach - RPW
 6. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej  - RPW


Małgorzata Hubiak

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 25-letnim stażem pracy pedagogicznej.  Swoją przygodę z oświatą rozpoczęłam jako nauczyciel nauczania początkowego, a obecnie jako nauczyciel wiedzy o społeczeństwie - pracuję w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 1 i Nr 2 w Środzie Śląskiej. Ponadto jestem doradcą metodycznym  w Powiatowym Ośrodku Rozwoju Edukacji  w Środzie Śląskiej  oraz ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

 

Roczne Programy Wspomagania - 2014/2015

 1. Zespół Szkół im. Piastów Śląskich w Szczepanowie, Szkoła Podstawowa - RPW
 2. Zespół Szkół w Ciechowie, Szkoła Podstawowa im. Noblistów - RPW
 3. Zespół Szkół w Ciechowie, Gimnazjum im. Noblistów - RPW
 4. Szkoła Podstawowa w Malczycach - RPW
 5. Szkoła Podstawowa w Udaninie - RPW
 6. Szkoła Podstawowa w Mieczkowie - RPW
 7. Szkoła Podstawowa w Karczycach - RPW

Roczne Programy Wspomagania - 2013/2014

 1. Zespół Szkół im. Piastów Śląskich w Szczepanowie, Szkoła Podstawowa - RPW
 2. Zespół Szkół w Ciechowie, Szkoła Podstawowa im. Noblistów - RPW
 3. Zespół Szkół w Ciechowie, Gimnazjum im. Noblistów - RPW
 4. Szkoła Podstawowa w Malczycach - RPW
 5. Szkoła Podstawowa w Udaninie - RPW
 6. Szkoła Podstawowa w Mieczkowie - RPW
Anna Klepuszewska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Wrocławskiego . Swoją karierę zawodową rozpoczynałam jako urzędnik administracji państwowej.

W szkole pracuję prawie od 15 lat. W  Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr1 w Środzie Śl. uczę prawa i jestem szkolnym doradcą zawodowym.

Po pracy relaksuję się uprawiając ogródek kwiatowy i warzywny oraz  chodząc na długie spacery z psem (Boną)

 Roczne Programy Wspomagania - 2014/2015 

 1. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Wincentego Witosa, Technikum Nr 2 - RPW
 2. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Wincentego Witosa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 - RPW
 3. Zespół Szkół im. Sybiraków w Rakoszycach, Szkoła Podstawowa - RPW
 4. Zespół Szkół im. Sybiraków w Rakoszycach, Gimnazjum - RPW
 5. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach - RPW
 6. Zespół Szkół w Lutyni, Szkoła Podstawowa - RPW

Roczne Programy Wspomagania - 2013/2014

 1. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Wincentego Witosa, Technikum Nr 2 - RPW
 2. Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Wincentego Witosa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 - RPW
 3. Zespół Szkół im. Sybiraków w Rakoszycach, Szkoła Podstawowa - RPW
 4. Zespół Szkół im. Sybiraków w Rakoszycach, Gimnazjum - RPW
 5. Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Kostomłotach - RPW
 6. Zespół Szkół w Lutyni, Szkoła Podstawowa - RPW
 • Godziny
 • Katalog on-line
 • Zakup
 • WSPOMAGANIE
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • SWS TIK
 • Nowości wydawnicze
 • Facebook
 • Blog

Newsletter