Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
01.12.2015 •
 
 
 
 

W ramach działania sieci nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych z terenu naszego powiatu cyklicznie spotykają się w Bibliotece Pedagogicznej. Wzajemna wymiana doświadczeń oraz uczestnictwo w różnorodnych i ciekawych spotkaniach metodycznych pomagają w codziennej pracy bibliotecznej. Staramy się wspierać nauczycieli bibliotekarzy w pracy na rzecz ucznia i szkoły. Poprzez spotkania w ramach sieci wspólnie doskonalimy nasze kompetencje, ale też dopingujemy do efektownych i efektywnych działań bibliotecznych, doradzamy i dzielimy się swoimi doświadczeniami... Proponujemy również konsultacje indywidualne z zakresu metodyki pracy bibliotecznej, organizacji i uporządkowania zbiorów, prowadzenia dokumentacji bibliotecznej, realizacji zadań dydaktycznych w bibliotece itp.
 
Kordynator sieci: Magdalena Małyga, biblioteka.pedagogiczna@powiat-sredzki.pl
 

Nadchodzące wydarzenia:
 
 
Planujemy już spotkania sieci na rok szkolny 2020/2021 - prosimy o zgłaszanie swoich propozycji.
 

Kronika prac sieci:
 
 * * * * *
W poniedziałek, 4 maja 2020r. o godz. 10.00 nauczyciele bibliotekarze powiatu średzkiego uczestniczyli w szkoleniu online organizowanym w ramach naszej sieci przy współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczna we Wrocławiu. Spotkaliśmy się na platformie Click Meeting, a tematem był: "Interaktywny spacer z czytelnikami". Podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami zdobytymi podczas ponadmiesięcznego działania online, a p. Beata Malentowicz zaproponowała wiele bardzo ciekawych pomysłów i ćwiczeń na kolejne tygodnie pracy.
 
 
* * * * *
 8.06.2018 - IV etap konkursu "Powiatowy Mistrz Pięknego Czytania"
 * * * * *
 
16.05.2018  - „Ewaluacja w bibliotece szkolnej”
 * * * * *
 22.11.2017 - „Standardy pracy biblioteki szkolnej drogą do podniesienia jakości nauczania”
Uczestnicy dyskutowali nt. standardów pracy biblioteki szkolnej przedstawionych przez IFLA w drugiej edycji „School Library Guidelines” w kontekście standardów polskich opracowanych przez zespół nauczycieli bibliotekarzy zrzeszonych w ZNP, TNBSP i SBP w 2010r. Spotkanie przygotowałą i przeprowadziła Magdalena Małyga z Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej.
 * * * * *
9.05.2017 - "Nauczyciel i bibliotekarz jako (nie)świadomy biblioterapeuta". Omówiono organizację środowiska do pracy z książką, zaprezentowano metodę dialogu jako wartościowy sposób na pracę z tekstem literackim, zaprezentowano fragmenty powieści, wiersze, opowiadania do czytania dzieciom i młodzieży. W trakcie dyskusji uczestnicy przedstawiali i komentowali własne doświadczenia w związku z byciem biblioterapeutą, wymieniali się doświadczeniami, polecali sobie literaturę.Szkolenie przeprowadziła Pani Urszula Tobolska z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.
 * * * * *
1.03.2017 - "Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw poprzez literaturę". Zaproponowano różne metody i sposoby uczenia o wartościach w szkole. Omówiono literaturę wspierającą przygotowanie do zajęć z tego tematu oraz zaprezentowano filmy edykacyjne promujące pozytywne wartości. Uczestnicy wymienili się materiałami używanymi na zajęciach w swoich szkołach. Szkolenie przeprowadziła Pani Magdalena Małyga z Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej. 
* * * * *
14.12.2016 - "Gawęda o książkach - magia i moc słów”

* * * * *

5.10.2016 - "Jak zachęcić do czytania - zrób to inaczej"
 * * * * *
 
8 maja - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
 * * * * *
23.03.2016r. odbyły się warsztaty metodyczne " Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów". Spotkanie poprowadziła mgr Julita Kruszka - nauczyciel-bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Górze.
* * * * *
24.02.2016 - warsztaty komputerowe:  „Moja książka - nie książka. Popularyzacja wykorzystania TIK w rozbudzaniu czytelniczych zainteresowań uczniów”. Zajęcia poprowadziła nauczycielka-bibliotekarka DBP we Wrocławiu p. Aleksandra Nalazak.
* * * * *
17.12.2015 - warsztaty metodyczne: "Bezpłatne podręczniki – realizacja zadania przez biblioteki szkolne" - zajęcia poprowadziła nauczyciel konsultant ODN w Zielonej Górze Barbara Dobryniewska.
* * * * *
 28 października 2015r. - w związku z wydarzeniem "Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, hasło roku 2015: „Biblioteki szkolne rządzą!" - odbyło się spotkanie poświęcone realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 przez szkoły - „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.
 

Ze względu na ochronę własności materiałów przygotowywanych przez osoby prowadzące - prezentacje itp. ze spotkań dostępne są na platformie Fronter (nauczycieli , którzy nie uczestniczyli w spotkaniu prosimy o kontakt - zostanie im udostępniony dostęp).
 • Godziny
 • Katalog on-line
 • Nowości wydawnicze
 • Zakup
 • WSPOMAGANIE
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • SWS TIK
 • Facebook
 • Blog

Newsletter