Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
01.12.2015 •
 
 
 
 

W ramach działania sieci nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych z terenu naszego powiatu cyklicznie spotykają się w Bibliotece Pedagogicznej. Wzajemna wymiana doświadczeń oraz uczestnictwo w różnorodnych i ciekawych spotkaniach metodycznych pomagają w codziennej pracy bibliotecznej. Staramy się wspierać nauczycieli bibliotekarzy w pracy na rzecz ucznia i szkoły. Poprzez spotkania w ramach sieci wspólnie doskonalimy nasze kompetencje, ale też dopingujemy do efektownych i efektywnych działań bibliotecznych, doradzamy i dzielimy się swoimi doświadczeniami... Proponujemy również konsultacje indywidualne z zakresu metodyki pracy bibliotecznej, organizacji i uporządkowania zbiorów, prowadzenia dokumentacji bibliotecznej, realizacji zadań dydaktycznych w bibliotece itp.
 
Kordynator sieci: Magdalena Małyga, biblioteka.pedagogiczna@powiat-sredzki.pl
 

Nadchodzące wydarzenia:
 
 
27.09.2022
wtorek
godz. 12.00
„Wyzwania wobec nauczycieli bibliotekarzy w roku szkolnym 2022/2023”
spotkanie SWS Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Średzkiego.
 
 

Kronika prac sieci:
 
* * * * *
 
16 marca 2022 r. nauczyciele bibliotekarze powiatu uczestniczyli w spotkanie SWS - "Jakość informacji i komunikacji internetowej biblioteki szkolnej - jak przygotowywać skuteczne treści na stronę www, profile społecznościowe itp.". Szkolenie prowadził nauczyciel bibliotekarz BP w Środzie Ślaskiej Magdalena Małyga.
 
* * * * *
 
16 września 2021 - pierwsze spotkanie sieci bibliotekarzy w nowym roku szkolnym - w systemie hybrydowym (część osób uczestniczyła online). Omawialiśmy realizację Priorytetu 3 - zakup nowości, wyposażenie bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz realizacja projektów czytelniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 2021 oraz planowaliśmy swoje działąnia na nowy rok szkolny. Szkolenie prowadził nauczyciel bibliotekarz BP w Środzie Ślaskiej Magdalena Małyga.
 
* * * * *
 
Lipiec-sierpień 2021 - to czas diagnozy potrzeb nauczycieli bibliotekarzy. Prosimy o wypełnienie ankiety, dzięki temu będziemy mogli zaplanować prace sieci na kolejny rok szkolny. 
 
* * * * *
18 maja 2021r. w godz. 14.00-16.00 dla nauczycieli (w tym bibliotekarzy) realizujących, a szczególnie kończących staż w ramach awansu zawodowego nauczyciela zrealizowaliśmy szkolenie online  pt.: „Awans zawodowy nauczyciela”. Szkolenie prowadziła p. Urszula Tobolska, ekspert ds. awansu zawodowego, DBP Wrocław
* * * * *
W środę, 14 kwietnia 2021 o 14.00 w ramach SWS TIK, ale również dla bibliotekarzy odbyło się szkolenie - "Emaze - profesjonalne i niesamowite cyfrowe projekty - twórz i udostępniaj". Emaze to ciekawe i proste w obsłudze narzędzie do tworzenia prezentacji 3D, albumów ze zdjęciami czy e-kartek, a także stron internetowych oraz blogów. Emaze oferuje sporo pięknych motywów, podzielonych na kategorie oraz ciekawe efekty animacyjne i wiele elementów (czcionki, kształty), którymi można wzbogacać swoje prace. Gotowe prezentacje są dostępne online, można też umieszczać je na stronach internetowych.
* * * * *
17-03-2021 o godz. 11.00 zrealizowaliśmy kolejne szkolenie w naszej bibliotece - tym razem przeznaczone typowo dla sieci nauczycieli bibliotekarzy pt.: „Multimedialny nauczyciel, multimedialny bibliotekarz – atrakcyjne projekty, użyteczne zasoby”. Omawiane treści:- opracowanie tematycznych tablic multimedialnych i ich udostępnianie w programach: Lino - demonstracja aplikacji, Padlet i Wakelet - efekty pracy,- organizacja własnych zasobów online w aplikacji Symbaloo - demonstracja aplikacji,- dynamiczna prezentacja treści edukacyjnych w internecie - przykłady wykonane w programach: Dropbox (Paper), Blendspace, Sway, - łatwa wizualizacja i edukacyjne walory Google i Microsoft – demonstracja funkcji i wybranych elementów - prezentacje, ankiety, współpraca przy tworzeniu treści.
* * * * *
 2 lutego 2021r. o godz. 14.00 w naszej bibliotece odbyło się kolejne, bezpłatne szkolenie online dla nauczycieli powiatu średzkiego pt.  "Tablice inspiracji - cyfrowe narzędzia do wspólnych kolekcji"Tym razem poznawaliśmy narzędzia:
- Wakelet -  program pozwalający na zbierane kolekcjonowanie i dzielenie się zebranymi materiałami w postaci cyfrowej, - Padlet - aplikacja, która służy do dzielenie się zasobami z innymi użytkownikami, - Sway - szczególnie przydatny nauczycielom wykorzystującym w pracy zdalnej platformę MS Teams. Szkolenie - jak zwykle fachowo i w miłej atmosferze - prowadziła p. Beata Malentowicz z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.
 
* * * * *
18.12.2020 o godz. 14.00 nauczyciele bibliotekarze wzięli udział w szkoleniu „Atrakcyjna wizualizacja projektów”. Celem było poznanie wybranych aplikacji do tworzenia atrakcyjnych prezentacji multimedialnych: ThingLink, Sway, Genial.ly.
 
 * * * * *
20.11.2020 o godz. 11.00 odbyło się szkolenie „Przydatne aplikacje do interaktywnych zadań”. Omawiane treści: poznanie narzędzi do tworzenia ciekawych materiałów dydaktycznych - m.in. aplikacje: Wordwall, Storyboard, ClasrsoomScreen, ThingLink, WriteReader, Puzzle Factory, Word Art i inne, tworzenie i wykorzystanie kodów QR, udział w interaktywnych quizach np. Quizlet, Mentimeter - jako metoda aktywizacji i motywacji czytelników, także sprawdzenie wiedzy, jak przygotować własne ćwiczenia w wybranych programach - wykorzystanie aplikacji Liveworksheets, wykorzystanie generatorów np. krzyżówek czy szyfrów do tworzenia przydatnych pomocy. Szkolenie prowadziła p. Beata Malentowicz - w wersji online na platformie Clickmeeting.
 
 * * * * *
Dnia 28-10-2020 o godz. 14.00 nauczyciele różnych specjalności wzięli udział w szkoleniu „Dlaczego kompetencje są ważne? - szkolna mapa kompetencji”. Celem szkolenia było: zdobycie wiedzy na temat umiejętności kluczowych i ich znaczenia w rozwoju dzieci i młodzieży, planowamie poszczególne działania na zajęciach w celu realizacji wybranych kompetencji, stosowanie innowacyjnych i skutecznych metod nauczania wspomagające rozwój umiejętności kluczowych. 
 
 * * * * *
W poniedziałek, 4 maja 2020r. o godz. 10.00 nauczyciele bibliotekarze powiatu średzkiego uczestniczyli w szkoleniu online organizowanym w ramach naszej sieci przy współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczna we Wrocławiu. Spotkaliśmy się na platformie Click Meeting, a tematem był: "Interaktywny spacer z czytelnikami". Podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami zdobytymi podczas ponadmiesięcznego działania online, a p. Beata Malentowicz zaproponowała wiele bardzo ciekawych pomysłów i ćwiczeń na kolejne tygodnie pracy.
 
 
* * * * *
 8.06.2018 - IV etap konkursu "Powiatowy Mistrz Pięknego Czytania"
 * * * * *
 
16.05.2018  - „Ewaluacja w bibliotece szkolnej”
 * * * * *
 22.11.2017 - „Standardy pracy biblioteki szkolnej drogą do podniesienia jakości nauczania”
Uczestnicy dyskutowali nt. standardów pracy biblioteki szkolnej przedstawionych przez IFLA w drugiej edycji „School Library Guidelines” w kontekście standardów polskich opracowanych przez zespół nauczycieli bibliotekarzy zrzeszonych w ZNP, TNBSP i SBP w 2010r. Spotkanie przygotowałą i przeprowadziła Magdalena Małyga z Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej.
 * * * * *
9.05.2017 - "Nauczyciel i bibliotekarz jako (nie)świadomy biblioterapeuta". Omówiono organizację środowiska do pracy z książką, zaprezentowano metodę dialogu jako wartościowy sposób na pracę z tekstem literackim, zaprezentowano fragmenty powieści, wiersze, opowiadania do czytania dzieciom i młodzieży. W trakcie dyskusji uczestnicy przedstawiali i komentowali własne doświadczenia w związku z byciem biblioterapeutą, wymieniali się doświadczeniami, polecali sobie literaturę.Szkolenie przeprowadziła Pani Urszula Tobolska z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.
 * * * * *
1.03.2017 - "Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw poprzez literaturę". Zaproponowano różne metody i sposoby uczenia o wartościach w szkole. Omówiono literaturę wspierającą przygotowanie do zajęć z tego tematu oraz zaprezentowano filmy edykacyjne promujące pozytywne wartości. Uczestnicy wymienili się materiałami używanymi na zajęciach w swoich szkołach. Szkolenie przeprowadziła Pani Magdalena Małyga z Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej. 
* * * * *
14.12.2016 - "Gawęda o książkach - magia i moc słów”

* * * * *

5.10.2016 - "Jak zachęcić do czytania - zrób to inaczej"
 * * * * *
 
8 maja - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
 * * * * *
23.03.2016r. odbyły się warsztaty metodyczne " Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów". Spotkanie poprowadziła mgr Julita Kruszka - nauczyciel-bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Górze.
* * * * *
24.02.2016 - warsztaty komputerowe:  „Moja książka - nie książka. Popularyzacja wykorzystania TIK w rozbudzaniu czytelniczych zainteresowań uczniów”. Zajęcia poprowadziła nauczycielka-bibliotekarka DBP we Wrocławiu p. Aleksandra Nalazak.
* * * * *
17.12.2015 - warsztaty metodyczne: "Bezpłatne podręczniki – realizacja zadania przez biblioteki szkolne" - zajęcia poprowadziła nauczyciel konsultant ODN w Zielonej Górze Barbara Dobryniewska.
* * * * *
 28 października 2015r. - w związku z wydarzeniem "Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, hasło roku 2015: „Biblioteki szkolne rządzą!" - odbyło się spotkanie poświęcone realizacji jednego z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 przez szkoły - „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.
 

Ze względu na ochronę własności materiałów przygotowywanych przez osoby prowadzące - prezentacje itp. ze spotkań dostępne są na platformie Fronter (nauczycieli , którzy nie uczestniczyli w spotkaniu prosimy o kontakt - zostanie im udostępniony dostęp).
 • Godziny
 • Katalog on-line
 • Zakup
 • WSPOMAGANIE
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • SWS TIK
 • Nowości wydawnicze
 • Facebook
 • Blog

Newsletter