Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:30-17:30 • środa 8:00-16:00
A A A
Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Środzie Śląskiej
 • English
 • Polski
 • Deutsch
27.10.2023 •

"Tu kwitnie wyobraźnia" - trwa nasz konkurs - zapraszamy do udziału!!!

 REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO
 
Konkurs organizowany jest z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
 
 
Organizatorami konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Środzie Śląskiej wraz z zainteresowanymi akcją bibliotekami szkolnymi szkół powiatu średzkiego.
 
Celem konkursu jest:
  − promocja bibliotek i czytelnictwa,
  − popularyzacja czytania jako formy spędzania czasu wolnego,
  − rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wrażliwości artystycznej uczniów.
1. Konkurs trwa od 5 października 2023 r. do 7 grudnia 2023 r.
2. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń szkoły z terenu powiatu średzkiego.
3. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:
  a. klasy 1-4 szkół podstawowych
  b. klasy 5-8 szkól podstawowych
  c. klasy szkół ponadpodstawowych
4. Konkurs polega na zinterpretowaniu hasła tegorocznej edycji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych - „BIBLIOTEKA SZKOLNA: MOJE SZCZĘŚLIWE MIEJSCE, W KTÓRYM KWITNIE KREATYWNOŚĆ I WYOBRAŹNIA” w postaci pracy graficznej
(tradycyjnej bądź cyfrowej).
5. Do pracy należy dołączyć informację o autorze: imię i nazwisko, klasa oraz szkoła.
6. Przystępując do konkursu uczestnik zapewnia, że:
  a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy
  b. nie kopiuje prac innych autorów – wykonuje ją w pełni samodzielnie.
7. Etap szkolny:
  a. 5.10.2023-31.10.2023 – wykonanie pracy graficznej i dostarczenie jej bo biblioteki
szkolnej, która zdecydowała się wziąć udział w konkursie,
  b. do 10.11.2023 – zgłoszenie przez bibliotekarza szkolnego 3 najlepszych prac w każdej
kategorii do konkursu powiatowego oraz fizyczne dostarczenie prac do Biblioteki
Pedagogicznej w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 10.
8. Etap powiatowy:
  a. 13.11.2023-30.11.2023 – prace powiatowej komisji konkursowej zmierzające do
wyłonienia zwycięzców
  b. 7.12.2023, godz. 11.00 – ogłoszenie wyników konkursu, wystawa prac połączona z
wernisażem i wręczeniem nagród.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika
zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883
z późn. zm.).
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
 
« powrót
 • Godziny
 • Katalog on-line
 • Zakup
 • WSPOMAGANIE
 • SWS NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
 • SWS TIK
 • Nowości wydawnicze
 • Facebook
 • Blog

Newsletter